Avstro-ogrska monarhija, design by Jernej Kropej

Avstro-ogrska monarhija v besedi in podobi (Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU)

Supernatural Beings book cover, design by Jernej Kropej

Supernatural Beings (Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU)

Zborzbirk - Kulturna dediščina med Alpami in Krasom, oblikovanje Jernej Kropej

Zborzbirk — Kulturna dediščina med Alpami in Krasom (Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU)

DEF - Dnevi etnografskega filma, oblikovanje Jernej Kropej

DEF — Dnevi etnografskega filma (Slovenski etnografski muzej v Ljubljani)

Potep po rimskem mestu Emona, oblikovanje Jernej Kropej

Potep po rimskem mestu Emona (Mestni muzej Ljubljana)

Pogumni riski maskota, oblikovanje Jernej Kropej

Maskota šprtne vadbe za otroke — pogumni riski. Naročnik Zdravoživi.